zatracone chwile
jak
mgła
krople pojedyncze

cztery pory pytań
i odpowiedzi w tonacji szarej

oczy zbłąkane
w niebo
gdzie popłynąl wzrok
tam gwiazda spadła

życzenie szybkie

i dni wiele
i
miesięcy 6…

juz
dopiero…?