czekam na wiosnę.
naj.

na
wiatr i tańczące obłoki.
naj naj.


Pojawiły się na naszych twarzach beztroskie uśmiechy…’ Powoli, ale naprzód. I niech tak będzie, w końcu nic nie przychodzi od razu.