są na świecie takie drogi
które słuszne są na pozór.

atramentem sympatycznym
zapisane zaklęcia tylko na najmniej uśmiechnięte dni.

ślady w pamięci wyryte strach odczytać dziś.