Just talk yourself up.
And tear yourself down.

n i e n a w i d z ę p o n i e d z i a ł k ó w .

/bawię się w fotografa
i robię motywującą listę postanowień na nowy rok..
pff. tylko
nie wiem po co.

19.12.2oo7
|| od dziś. od tego dnia!
 [z małą świąteczną przerwą na szaleństwa kilka i wariacji.]