lubię świat mojego snu
i spokój święty

gdzie się podziały tamte dni..